2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Σχετικά με μένα

-Οικονομοτεχνική Υποστήριξη έργων ΕΣΠΑ (Εξωτερικός Σύμβουλος) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
-Μισθωτός Λογιστής στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
-Αυτοαπασχολούμενος Λογιστής – Φοροτέχνης Α’ τάξης

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ
  • ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΚΥ
    2012
Οδηγίες Χρήσης