2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

Προϊστάμενος Λογιστικού Γραφείου

Λεπτομέρειες εταιρείας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Παροχής Οικονομικών & Φορολογικών Υπηρεσιών στον Πειραιά αναζητά Προϊστάμενο του γραφείου, λογιστή -ρια απόφοιτο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε Γ’ κατηγορίας βιβλία, καλές γνώσεις μισθοδοσίας, ΕΛΠ, γνώση δηλώσεων, για μόνιμη θέση.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

? Καταχώρηση παραστατικών γ΄ κατηγορίας

? Μηνιαίος έλεγχος ισοζυγίου

? Μηνιαία έκδοση ΦΠΑ-INTRASTAT-LISTING

? Καθημερινή αποστολή ΣΕΠΕ -Εργάνη

? Μηνιαία έκδοση μισθοδοσίας

? Ενημέρωση βιβλίων στην έδρα του πελάτη όποτε χρειαστεί

? Γνώσεις σύνταξης δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων

? Γνώσεις σύνταξης ισολογισμού

Προφίλ υποψηφίου:

? Άριστη γνώση διαχείρισης λογιστικών προγραμμάτων

? Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης

? 5 ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ρόλο

? Καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (διπλογραφικά βιβλία) και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)

? Καλή γνώση του κύκλου μισθοδοσίας και της εργατικής νομοθεσίας

? Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας

? Δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και ιεράρχησης εκκρεμοτήτων

? Άριστος χειρισμός Η/Υ

? Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

? Υπευθυνότητα και συνέπεια

Παροχές Εταιρείας:

? Άριστες προοπτικές εξέλιξης

? Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

? Συνεχής εκπαίδευση και σεμινάρια

? Μισθός αναλόγως προσόντων

 

Οδηγίες Χρήσης