2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Λογιστής/ρια

 • Τοποθεσία:
 • Μισθός:
  αξίες αποδεκτές από τράπεζες / μήνα
 • Τύπος εργασίας
  Πλήρους Απασχόλησης
 • Δημοσιεύθηκε:
  2 έτη πριν
 • Κατηγορία:
  Λογιστής - Φοροτεχνικός
 • Προθεσμία:
  14/11/2021
 • Επίπεδο εργασίας:
 • Γλώσσες:
  Ελληνικά

Σύνοψη Θέσης Εργασίας

Αναζητούμε έναν έμπειρο Προϊστάμενο Λογιστή για να επιβλέπει τις γενικές λογιστικές πράξεις ελέγχοντας και επαληθεύοντας τις οικονομικές μας συναλλαγές.

Οι αρμοδιότητες του Λογιστή/ριας περιλαμβάνουν τη συμφωνία των υπολοίπων των λογαριασμών και των τραπεζικών καταστάσεων, την τήρηση του γενικού καθολικού και την διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών που αφορούν ολόκληρο το φάσμα της χρηματοιοικονομικής λογιστικής. Ο κατάλληλος Λογιστής/ρια θα πρέπει να  συνδυάζει τις άριστες αναλυτικές δεξιότητες του/της με την εμπεριστατωμένη γνώση των λογιστικών αρχών για την ανάλυση οικονομικών εκθέσεων και προβλέψεων.

Απαραίτητα προσόντα

 1. Εμπρειρία άνω των 3ετών σε λογιστικό γραφείο
 2. Άδεια λογιστή με δικαίωμα υπογραφής Α ή/ και Β τάξης
 3. Τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
 4. Καλή γνώση ΕΛΠ και φορολογικής νομοθεσίας
 5. Γνώση μισθοδοτικών και εργασιακών θεμάτων (έκδοση μισθοδοσίας και γνώση υποβολής εντύπων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)
 6. Χρήση ηλεκτρολογικών υπολογιστών, Microsoft Office με εμπειρία και εξοικείωση σε λογιστικά και εμπορικά προγράμματα ERP. Γνώση προγραμμάτων της Data Communication θα εκτιμηθεί.

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης