2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ACCOUNTANT / tgs (Ελλάς) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ και ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Καταχώρηση παραστατικών δαπανών, παγίων, αγοράς αποθεμάτων
 • Συμφωνίες Ταμείων και Τραπεζικών Λογαριασμών
 • Συμφωνίες Γενικής Λογιστικής με Υποσυστήματα Προμηθευτών, Πελατών, Αποθήκης
 • Συμμετοχή στις περιοδικές συμφωνίες και δηλώσεις ΦΠΑ
 • Συμμετοχή σε διάφορα project BPO Accounting / Payroll

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κύριο αντικείμενο τη Λογιστική
 • 2+ έτη προϋπηρεσίας μετά την απόκτηση πτυχίου σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση MS-Office
 • Εμπειρία και άνεση χειρισμού σε περιβάλλον ERP
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Αναλυτική Σκέψη
 • Πνεύμα συνεργασίας και συμμετοχής στην επίτευξη ομαδικών στόχων
 • Ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης εργασιών

 

 

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης