2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

H εταιρεία ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΦΙΣΜΑΡΤ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο υποστήριξης και εφοδιασμού γραφείων και επιχειρήσεων (Β2Β), αναζητά να προσλάβει έναν νέο και φιλόδοξο συνεργάτη, για την θέση του Προϊστάμενο Λογιστηρίου.


Καθήκοντα

 • Τήρηση και εποπτεία λογιστικών εγγραφών και καταστάσεων.
 • Συμφωνία λογαριασμών τραπεζών, προμηθευτών, και πληρωμή προμηθευτών.
 • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων(ΦΠΑ,ΦΕ, παρακρατούμενοι κ.λ.π)
 • Παρακολουθεί και ενημερώνεται για αλλαγές στην φορολογική και εργατική νομοθεσία.
 • Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και παρακολούθηση της εκτέλεσης του.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση του ταμειακού προγραμματισμού.
 • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών
 • Παρακολούθηση και διαχείριση αποθήκης
 • Διαχείριση των εισαγωγών εμπορευμάτων.
 • Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας (προσλήψεις, απολύσεις κ.λ.π)
 • Εποπτεία του τμήματος εισπράξεων των πελατών.
 • Σύνταξη εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Κάτοχος ταυτότητας Λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης.
 • Πολύ  καλή  γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS office.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ERP ( ιδιαίτερα ΑTLANTIS)
 • Πολύ καλή   γνώση φορολογικής και εργατικής  νομοθεσίας
 • Έντονη  οργανωτική ικανότητα  με προσοχή  στη λεπτομέρεια.
 • Αναλυτική  σκέψη και μεθοδικότητα.
 • Εργατικότητα συνέπεια  και  αξιοπιστία.
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Εχεμύθεια, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, επιμέλεια και αποτελεσματικότητα.

 

 

 

Η  εταιρεία  προσφέρει

 • Άριστο  εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικές  αποδοχές
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον.

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης