2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Βοηθός λογιστή/λογίστριας

 • Τοποθεσία:
 • Μισθός:
  αξίες αποδεκτές από τράπεζες
 • Τύπος εργασίας
  Πλήρους Απασχόλησης
 • Δημοσιεύθηκε:
  2 έτη πριν
 • Κατηγορία:
  Βοηθός Λογιστή
 • Προθεσμία:
  06/12/2022
 • Επίπεδο εργασίας:

Αρμοδιότητες/καθήκοντα του/της
υποψηφίου/υποψήφιας:
        * Λογιστικές καταχωρήσεις γενικής λογιστικής (Γ’ Κατηγορίας         βιβλίων)
        * Καταχώρηση και έλεγχος παραστατικών (αγορών-δαπανών)
        * Έλεγχος, έκδοση και αρχειοθέτηση τιμολογίων
        * Προετοιμασία αναφορών (Reporting)
        * Συμφωνία ταμείου
        * Συμφωνία πελατών/ προμηθευτών
        * Συνεργασία με εξωτερικό λογιστήριο για εργατικά ζητήματα 
        * Συνεργασία με εξωτερικό λογιστήριο για διαδικασίες κλεισίματος τέλους χρήσης 

Απαιτούμενα προσόντα:
        * Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλου επιπέδου σχετικής κατεύθυνσης
        * Άριστη γνώση Υπολογιστή (MS OFFICE)
        * Καλή γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής)
        * Καλή γνώση λογιστικού σχεδίου/λογαριασμών γενικής λογιστικής
        * Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών σε λογιστικό/φοροτεχνικό γραφείο ή (οργανωμένο) λογιστήριο εταιρείας
        * Οργανωτικές και Επικοινωνιακές Ικανότητες
        * Διακριτικότητα και Εχεμύθεια
        * Υπευθυνότητα – Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
        * Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Προσφέρουμε:
        * Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
        * Φιλικό περιβάλλον εργασίας
        * Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης