2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01»

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων με τίτλους «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και «ΚΔ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ», το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση µίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος Γραφείου Διαχείρισης και Υποστήριξης Έργων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/01»


  •  Διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων
  •  Υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

Τρίτη 10.05.2022 και ώρα 03:00 μ.μ. στο email hr@eie.gr

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα και του όρους για την πλήρωση της θέσης μπορείτε να βρείτε στην αναλυτική πρόσκληση που έχει δημοσιευτεί στο site του ΕΙΕ.

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης