2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

θα εκτιμηθεί εξοικείωση σε ERP περιβάλλον και συγκεκριμένα του προγράμματος ENTERSOFT. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Άμεση διαθεσιμότητα για πρόσληψη.

Οδηγίες Χρήσης