2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

 • Τοποθεσία:
 • Μισθός:
  αξίες αποδεκτές από τράπεζες
 • Τύπος εργασίας
  Πλήρους Απασχόλησης
 • Δημοσιεύθηκε:
  2 έτη πριν
 • Κατηγορία:
  Βοηθός Λογιστή
 • Προθεσμία:
  28/04/2022
 • Επίπεδο εργασίας:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του, Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα βάσει των τεσσάρων στρατηγικών του πυλώνων: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Επιπλέον, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναζητά βοηθό λογιστή για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Περιουσίας & Χρηματοοικονομικών.

Η Διεύθυνση Περιουσίας & Χρηματοοικονομικών ασχολείται με την διαχείριση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος καθώς και την εύρυθμη οικονομική λειτουργία του.

O/Η βοηθός λογιστή εντάσσεται στη Διεύθυνση Περιουσίας & Χρηματοοικονομικών και είναι αρμόδιος/α για την οικονομική παρακολούθηση των επιχορηγούμενων έργων και προγραμμάτων του Ιδρύματος, συμμετέχοντας και στις άλλες εργασίες της οικονομικής υπηρεσίας το Ιδρύματος, όπως θα του ανατίθενται από τον επικεφαλής της.

Κύριες Αρμοδιότητες του ρόλου

 • Οικονομική διαχείριση επιχορηγούμενων προγραμμάτων.
  • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών προϋπολογισμών έργων και οικονομικών αναφορών.
  • Έλεγχος τήρησης συμβάσεων επιχορηγήσεων.
  • Έλεγχος report.
  • Προετοιμασία περιοδικών και ετήσιων οικονομικών αναφορών.
 • Καθημερινή καταχώρηση λογιστικών εγγραφών & εγγραφών πληρωμών επιχορηγούμενων έργων.
 • Καθημερινός έλεγχος για συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών.
 • Λοιπές εργασίες του λογιστηρίου.
 • Καθημερινή αρχειοθέτηση.
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα του Ιδρύματος.

 

Οι απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για τον ρόλο εργασίας

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τον ρόλο διαθέτει εμπειρία έως δύο έτη.

Παράλληλα, διαθέτει:

 • Πτυχίο Λογιστικής- Χρηματοοικονομικής από Ελληνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αρχές.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων.
 • Άριστη χρήση εφαρμογών Microsoft Office και Outlook.

Οι απαιτούμενες δεξιότητες για τον ρόλο

 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα παράλληλης ενασχόλησης με πολλαπλά θέματα.
 • Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα.
 • Ευθύνη, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας άριστων συνεργασιών
 • Ευελιξία & προσαρμοστικότητα
 • Γνήσιο ενδιαφέρον για την κοινωνική προσφορά

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση finance@bodossaki.gr με τίτλο Θέση βοηθού Λογιστή έως  την 29η Απριλίου 2022 τα παρακάτω:

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά και τα αγγλικά, συνοδευόμενο από φωτογραφία
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία μόνο με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν.

Στην τελική φάση αξιολόγησης, θα ζητηθούν από τους επικρατέστερους υποψηφίους,  αντίγραφα τίτλων σπουδών και προϋπηρεσίας καθώς και δύο (2) συστατικές επιστολές.

Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψη.

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης