2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
  • Σχετική προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο
 • Πολύ καλή γνώση Εργατικής νομοθεσίας και Μισθοδοσίας (απαραίτητη προϋπόθεση) σε προγράμματα Epsilon
  • Πολύ καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
  • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων ή/και συστημάτων ERP
 • Γνώση Μισθοδοσίας σε προγράμματα Epsilon
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια και συνεχή ενημέρωση στη φορολογική και εργατική νομοθεσία
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Αρμοδιότητες :

 • Καταχωρίσεις παραστατικών σε απλογραφικά – διπλογραφικά βιβλία
 • Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων και δηλώσεων Ε9
 • Υπολογισμός ΦΠΑ και Μισθοδοσίας
 • Υποβολή εντύπων σε Εφορία , ΙΚΑ , Εργάνη
 • Συμφωνίες Πελατών-Προμηθευτών και Τραπεζών

 

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης