2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Βοηθό Λογιστή

 • Τοποθεσία:
 • Μισθός:
  αξίες αποδεκτές από τράπεζες
 • Τύπος εργασίας
  Πλήρους Απασχόλησης
 • Δημοσιεύθηκε:
  2 έτη πριν
 • Κατηγορία:
  Βοηθός Λογιστή
 • Προθεσμία:
  22/06/2022
 • Επίπεδο εργασίας:

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής – Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Γνώση Αγγλικών, με ευχέρεια σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ  και προγραμμάτων MS Office

Προσφέρουμε:

 • Πενθήμερη απασχόληση
 • Αορίστου σύμβαση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε για την άμεση αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο email:progress@progressfinance.gr

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης