2132141800 Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Στελέχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών, με έμφαση στην οικονομική παρακολούθηση έργων και διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Overview

Στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων με τίτλους «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» και «ΚΔ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ», το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση µίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με τίτλο θέσης: «Στέλεχος τμήματος Οικονομικών και Προμηθειών, με έμφαση στην οικονομική παρακολούθηση έργων και διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων» και κωδικό «ΕΙΕ/ΥΥ-2022/02».


What You Will Do

Το αντικείμενο απασχόλησής του θα είναι η οικονομική παρακολούθηση έργων, η διαμόρφωση οικονομικών απολογισμών και η υποστήριξη των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων, βάσει των απαιτήσεων του εκάστοτε χρηματοδότη.


What we can offer you

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

Τρίτη 10.05.2022 και ώρα 03:00 μ.μ. στο email hr@eie.gr

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα και του όρους για την πλήρωση της θέσης μπορείτε να βρείτε στην αναλυτική πρόσκληση που έχει δημοσιευτεί στο site του ΕΙΕ.

τοποθεσία

Αυτή η δουλειά έχει λήξει.
Οδηγίες Χρήσης